powrótD±b - Quercus sp.

Opis gatunku :długowieczne, pomnikowe drzewa. Sklasyfikowano ponad 200 gatunków. Bardzo charakterystyczne owoce - żołędzie, faktycznie jest to orzech. Li¶cie w zależno¶ci od gatunku mniej lub bardziej powycinane, zim± barwi± się często na czerwono.

Występowanie :pospolicie występuj± w Parku Zamkowym.

Ciekawostki :drewno bardzo cenne, twarde (parkiety, meble, beczki). Korki do butelek s± wyrabiane z kory ¶ródziemnomorskiego dębu korkowego. W Polsce naturalnie występuj± 2 gatunki (szypułkowy, bezszypułkowy). Wiek najsłynniejszego w naszym kraju "Bartka" szacowany jest pomiędzy 700, a 1200 lat!

Zdjęcia :

D±b szypułkowy - Quercus robur, gatunek rodzimy.

D±b czerwony - Quercus rubra, gatunek północnoamerykański.

D±b błotny - Quercus palustris, gatunek północnoamerykański.