powrótKlon - Acer sp.

Opis gatunku :drzewa, rzadziej krzewy. Bardzo dużo odmian ozdobnych. Ponad 100 gatunków. Li¶cie praktycznie we wszystkich formach (proste, złożone). Charakterystyczne nasiona - pospolicie zwane "noskami".

Występowanie :Park Zamkowy, cmentarz żydowski, skwery, okoliczne przydrożne zadrzewienia, działki.

Ciekawostki :drewno cenione, łatwe do obrabiania (meble, instrumenty, rzeĽby). Z soku klonu cukrowego wyrabiany jest bardzo znany na całym ¶wiecie syrop. Li¶ć tego drzewa jest symbolem Kanady. W Polsce naturalnie występuj± 3 gatunki (pospolity, jawor, polny).

Zdjęcia :

Klon pospolity - Acer platanoides, gatunek rodzimy.

Klon jawor - Acer pseudoplatanus, gatunek rodzimy.

Klon srebrzysty - Acer saccharinum, gatunek północnoamerykański.

Klon palmowy - Acer palmatum, gatunek azjatycki.

Klon polny - Acer campestre, gatunek rodzimy.

Klon jesionolistny - Acer negundo, gatunek północnoamerykański.