powrótMEWA ŚMIESZKA - Larus ridibundus

Opis gatunku :wielkości gołębia, popielata z brązową głową, osobniki młodociane szare. Gnieździ się w dużych koloniach. Bardzo chałaśliwa, typowe dźwieki to"krrrjek, kuerr, keckeck". Odżywia się owadami, małymi rybami.

Występowanie :ptak związany z wodą, częsty gość w miastach (wysypiska śmieci). Możemy go spodkać nad Przemszą i okolicach Hubertusa.

Ciekawostki :na stawie sąsiadującym z Hubertusem duża kolonia lęgowa. Kilka lat temu wandale zniszczyli tam wiele gniazd z jajkami.

Zdjęcie :