powrótSzczygieł - Carduelis carduelis

Opis gatunku :mniejszy od wróbla, bardzo ładnie ubarwiony nie można go pomylić z innym ptakiem. Zestaw kolorów - czerwona maska, żółte skrzydła, czarne końcówki lotek, białe policzki, jeden z najładniej ubarwionych ptaków w Polsce. Typowy dla terenów otwartych.

Występowanie :w lecie trudny do zaobserwowania, gniazduje na obrzeżach lasów, zim± stadami zalatuje na tereny parku. Uwielbia nasiona ostów, łopianu ("rzepy"), niestety przez koszenie, czyszczenie parku traci zimowe spiżarnie.

Ciekawostki :podobnie jak zięba wspaniały ¶piewak. Pomimo ¶cisłej ochrony gatunkowej odławiany przez hodowców ptakówo ozdobnych i ¶piewaj±cych.

Zdjęcie :