powrótNocek - Myotis sp.

Opis gatunku :gatunki trudne do odróżnienia. Małe nietoperze o krótkich zaokrąglonych uszach. Skrzydła błoniaste, futerka brązowe, szare, rude w zależnożci od gatunku. Odżywiają się owadami.

Występowanie :strychy, dziuple, opuszczone budynki.

Ciekawostki :jesienią 2014 r. pewien osobnik na kilka dni zamieszkał przy wejściu na pływalnię. Przy łapaniu owadów posługują się echolokacją. Wszystkie gatunki pod ścisłą ochroną. Nietoperze NIE WKRĘCAJĄ SIĘ WE WŁOSY.

Zdjęcia :

Nocek - Myotis sp., gatunek rodzimy.