powrótNornica ruda - Myodes glareolus

Opis gatunku :najmniejsza z nornikowatych. Szara z rudawymi bokami, ogon dwubarwny. Bardzo sprawnie porusza po krzewach i pniach drzew. Jeden z najpospolitszych ssaków żyjących na wolności. Żyje w skomplikowanym systemie nor.

Występowanie :Park Zamkowy, zarośla przy Bolinie, Przemszy, Hubertusie.

Ciekawostki :kiedy w krzakach spotkacie małego futrzaka to raczej będzie ona, a nie mysz. Zimą ryje norki w śniegu. Zawsze trzyma się blisko krzaków, kopców gałęzi, pni drzew - schronienie przed drapieżnikami. Jej krewniakiem jest nornik zwyczajny. Znamy go z działek, gdzie niszczy nasze uprawy. Najszybciej i najliczniej rozmnażający się gatunek gryzoni.

Zdjęcia :

Nornica ruda - Myodes glareolus, gatunek rodzimy.

Nornik zwyczajny - Microtus arvalis, gatunek rodzimy.